JO synar slopade FPA-stöd

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Mottagaren ska helst inte märka att en social förmån har bytt utbetalare.

Om allt går bra ska det enda mottagaren märker av att hanteringen av en social förmån har flyttat från en instans till en annan vara att redovisningen har bytt utseende, och att utbetalningen kanske sker en annan dag i månaden.

När Folkpensionsanstalten FPA från början av året tog över administrationen av utkomststödet gick det inte riktigt på det sättet.

Ansökningarna har hopats och klienterna får vänta på sina pengar. FPA säger att det dröjer ända till april innan man har betat av köerna.

Nu har ett annat problem som hänför sig till samma förändring uppenbarat sig.

Under de senaste veckorna har riksdagens justitieombudsman JO fått ta emot tiotals anmälningar där personer som lyfter både utkomststöd och stöd för läkemedel har blivit utan betalningsförbindelse för receptmediciner som de tidigare fick stöd för. Det kan till exempel handla om värkmedicin som FPA inte tycker behövs.

Juristen Tapio Räty vid JO:s byrå säger att det ska finnas väldigt starka skäl att slopa en medicinering som en annan läkare anser vara nödvändig.

Men han säger också att JO inte kan ändra ett myndighetsbeslut, bara granska tillvägagångssättet och lagligheten. Den som har fått back på sitt medicinstöd måste först göra en rättelseyrkan hos FPA, och om den avslås är förvaltningsrätten följande instans.

Och under tiden fortsätter värken, ifall man inte lyckas skrapa ihop pengar till medicinen på något annat sätt.

Vid årsskiftet trädde också en annan förändring som rör stöd för läkemedel i kraft. Då bestämde FPA att man kan skaffa högst en månads dos av de allra dyraste medicinerna. Tidigare kunde man få den medicin man behöver för tre månader per gång.

Människor med en svår kronisk sjukdom, till exempel MS, måste alltså ta sig till apoteket varje månad då det tidigare räckte med fyra gånger per år.

Det här höjer verkligen inte svårt sjuka människors livskvalitet. Men det var inte heller avsikten. Det nya systemet infördes för att spara kostnader för knappt tvåhundra läkemedel som utgör två procent av allt som säljs.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning