JO: Sipilä var inte jävig

Juha Sipilä. Bild: Lehtikuva / Kimmo Rauatmaa

Justitieombudsmannen har fattat sitt beslut om Terrafame och Juha Sipilä.

Enligt riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen var statsminister Juha Sipilä (C) inte jävig då regeringen fattade beslut om Terrafames finansiering.

JO fattade på onsdagen beslut i 22 klagomål där han ombetts undersöka statsminister Juha Sipiläs misstänkta jävighet vid kapitaliseringen av statsägda Terrafame Group Ab. Slutresultatet av justitieombudsmannens avgörande är att Sipilä enligt förvaltningslagen inte var jävig vid behandlingen av ärendet.

Ärendet gällde huruvida Sipilä var jävig att delta i beslutsfattandet kring kapitaliseringen av Terrafame Group Ab av den anledning att hans släktingar äger Katera Steel Oy som har haft entreprenadavtal för utrustning av malmtransport med gruvbolaget. Terrafame Ab:s fortsatta verksamhet har varit beroende av statlig kapitalisering via Terrafame Group Ab. Statsrådets förslag om ett anslag på 100 miljoner euro godkändes av riksdagen och beräknades täcka kostnaderna för gruvverksamheten fram till sommaren 2017.

Enligt intressejävsprincipen i förvaltningslagen är en tjänsteman jävig bland annat när avgörandet i saken kan väntas medföra synnerlig nytta för dennes barn. I detta ärende är det fråga om huruvida kapitaliseringen av Terrafame Group Ab har förväntats medföra en sådan synnerlig nytta för statsministerns barn i och med att de äger 5 procent av Katera Steel Oy via sitt bolag Fortel Invest Oy.

Sipilä nöjd

Sipilä kommenterade JO:s beslut fåordigt i riksdagen.

– Den här bedömningen motsvarar min egen och är entydigt klar, sade Sipilä.

Statsministern sade inget mer om ärendet.

Utgående från den utredning som justitieombudsmannen haft till sitt förfogande finns det inget som helst inbördes samband mellan kapitaliseringen och kontraktets tillkomst.

Dessutom skulle utrustningen för malmtransport ha beställts också i det fall att man fattat beslut om avveckla gruvans verksamhet och som en del av avvecklingsprocessen skulle i sista hand staten även i det sammanhanget ha varit ansvarig för entreprenadavtalets kostnader

Katera Steel Oy har tidigare endast haft en liten beställning vid Talvivaaragruvan och bolagets affärsframgång är inte beroende av Terrafame Ab och dess fortsatta verksamhet.

Justitieombudsmannens slutsats är att kapitaliseringen av Terrafame Ab varken haft en "förväntad" nytta eller en "synnerlig" nytta för statsminister Sipiläs barn.

Man kan läsa hela beslutet här.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning