JO: Ministeriers projekt kan inte ges namn på enbart engelska

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen. Arkivbild. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

"Rainbow Rights – Promoting LGBTI Equality in Europe" samt "Against hate". Så namngav Justitieministeriet två av sina projekt i statsrådets projektregister. Justitieombudsmannen betonar att det inte är rätt att utesluta nationalspråken svenska och finska, och betonar dessutom vikten av begripliga projektnamn.

Justitieministeriets dåvarande enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter startade två projekt som gavs engelska namn: "Rainbow Rights – Promoting LGBTI Equality in Europe" samt "Against...