JO kritiserar bolagsnamn som enbart är på finska eller engelska, utan svensk motsvarighet

Trafikledsverket Väylä borde också ha ett namn på det andra nationalspråket, slår JO fast. Väylä har använts som huvudnamn i stället för som tilläggsnamn och då måste det enligt språklagen också finnas ett svenskt alternativ att tillgå. Bild: Mikael Piippo/SPT

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen säger att det inte är god praxis att namnge en privat enhet som sköter en offentlig förvaltningsuppgift enbart på ett främmande språk, i stället för på nationalspråken. Också Trafikledsverket Väylä borde ha ett svenskt namn.

Det är användningen av bi- eller tilläggsnamnet Väylä för Trafikledsverket, Traficom för Transport- och kommunikationsverket och Traffic Management Finland Ab:s enbart engelskspråkiga namn som kritiseras av JO. Namnen har varit i kraft sedan början av 2019. JO har tagit emot sex klagomål gällande namnen.

JO har i sina tidigare beslut ansett att användningen av bi- eller tilläggsnamn inte är lagstridig i sig, men att det är av yttersta vikt att de alltid förekommer i samband med myndigheternas officiella namn så att ingen förväxling av myndighet uppstår.

Nu har JO ändrat sig gällande namnet Väylä, som använts både ensamt och som primärt namn inom ämbetsverket. Till exempel har enbart Väylä använts i informationen i sociala medier, nyhetsbrev och på skyltar. Det här strider klart mot JO:s tidigare beslutpraxis, också för att Trafikledsverket inte skapat någon svenskspråkig motsvarighet. Om ett bi- eller tilläggsnamn bildas utifrån myndighetens namn som en förkortning, som i fallet Väylä där namnet kommer från finskans Väylävirasto, ska den bildas på båda nationalspråken. Trafikledsverket måste innan utgången av februari meddela JO vilka åtgärder de tänker vidta gällande namnet.

Också det statliga bolaget Traffic Management Finland Ab har brutit mot god praxis genom att enbart ha ett engelskspråkigt namn, slår JO fast. Men trots att JO anser att namnvalet inte är tillfredställande ur den språkliga eller den goda förvaltningens synvinkel kommer han inte att ingripa i bolagets namnval. Orsaken är att en del av koncernens dotterbolag, som har engelskspråkiga namn, existerade redan innan det nya bolaget grundades. 

JO ansåg sig inte heller ha några grunder att ingripa i Transport- och kommunikationsverkets namnval Traficom. JO betonade dock att Transport- och kommunikationsverket i sin användning av namnet måste se till att myndigheten Traficom inte förväxlas med till exempel den privata aktören Traficon Ab.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning