JO: Befogenheterna i polisens förebyggande verksamhet borde utvärderas

Riksdagens justitieombudsman konstaterar att det är problematiskt med fall där polisen försöker utreda om en person utgör ett hot mot andras säkerhet, särskilt om personen inte är samarbetsvillig. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Enligt riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen täcker den nuvarande lagstiftningen inte alla behov i fråga om polisens förebyggande verksamhet.

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen anser att inrikesministeriet borde förbättra förutsättningarna för polisens förebyggande verksamhet. Den nuvarande lagstiftningen täcker inte polisens alla behov, skriver JO i ett pressmeddelande.

JO undersökte ett fall där ett potentiellt skolhot utreddes. Polisen hämtade den klagande på en läroinrättning under skoldagen för ett samtal på polisstationen. Där konstaterade man att ryktet var ogrundat och den klagande fick gå.

Enligt utredningen som JO tagit del av misstänkte polisen inget brott i ärendet, men ansåg det nödvändigt att utreda om det fanns ett hot och därför prata med den klagande. I lagen finns dock ingen möjlighet att gripa en person bara för ett sådant samtal.

Gråzon mellan icke straffbar planering och straffbar förberedelse

JO bedömde också hur lagstiftningen fungerar på ett mer allmänt plan vid den här typen av potentiellt hotfulla situationer. De allmänna befogenheterna i polislagen kan i princip tillämpas för att sköta kortvariga händelser.

Oroväckande personers verksamhet, vars syfte är att genomföra riktat våld, är emellertid ofta långvarig. Det område som hamnar mellan icke straffbar planering och straffbar förberedelse utgör ett problem enligt polisen.

JO konstaterar att det till exempel är problematiskt med fall där man försöker utreda om en person utgör ett hot mot andras säkerhet, särskilt om personen inte är samarbetsvillig.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning