JO: Alla ska ha rätt till hemvård på svenska

Bild: HBL-arkiv/Evy Nickström

Justitieombudsmannen har bett social- och hälsovårdsverket vid Helsingfors stad bevisa att de språkliga rättigheterna säkras i hemvården. Svenska pensionärsförbundet välkomnar beslutet, som de anser vara ett betydelsefullt prejudikat.

Justitieombudsmannen har utrett Helsingfors stads svenskspråkiga hemvårdsservice för äldre på begäran av Svenska pensionärsförbundet (SPF). SPF bad om utredningen efter att en enkät gjord av Helsingfors stad avslöjade att endast 15 procent av de svarande som ville ha hemvård på svenska hade fått det. SPF skickade sitt klagomål till Justitieombudsmannen i februari 2017, och social- och hälsovårdsverket presenterade en utredning om ämnet i maj samma år.

I sitt beslut kräver Justitieombudsmannen att social- och hälsovårdsverket senast vid årsskiftet redogör för vilka effekter åtgärderna presenterade i deras utredning har haft. JO ämnar även följa upp hur de språkliga rättigheterna tryggas inom hemvården.

SPF:s ordförande Ole Norrback anser att detta beslut är ett viktigt prejudikat för framtiden, i synnerhet med tanke på den kommande vårdreformen.

– Justitieombudsmannens beslut var rätt, och bekräftar rätten att få vård på svenska, säger Norrback.

Norrback ser beslutet som särskilt viktigt på grund av vårdreformen.

– För tillfället sköter kommunerna om hemvården, men i och med vårdreformen skulle landskapen ta över detta ansvar. Landskapen kommer att finnas längre bort från sina invånare än kommunerna, vilket kan bli en utmaning ur ett minoritetsperspektiv.

Helsingfors valdes för att det fanns fakta att tillgå om situationen i stadens hemvård. Norrback poängterar att SPF inte ville peka ut Helsingfors specifikt, och han berömmer staden för att den gjorde enkäten som satte i gång utredningen.

– Om relevanta fakta dyker upp kan liknande utredningar göras om läget i andra kommuners hemvård.

Norrback fäster uppmärksamhet vid att det krävs god kommunikation mellan vårdaren och den vårdade för att hemvården ska fungera väl.

– Om målsättningen är att folk ska kunna bo hemma så måste det finnas kvalitativ hemvård att tillgå. Det måste vara möjligt att tala med sin hemvårdare.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54