JK kritiserar dålig coronahantering på flygplatsen

Helsingfors-Vanda flygplats fotograferad i september. Utredningen gällde åtgärderna på våren. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen riktar kritik mot hur myndigheterna, och inte minst Social- och hälsovårdsministeriet, hanterade coronaläget på flygplatsen i våras. Det här efter att justitiekanslern fått ta emot flera klagomål.

Läget på Helsingfors-Vanda flygplats väckte uppmärksamhet bland resenärer i våras, då en del rapporterade om att grupper av passagerare kunde gå igenom flygplatsen utan att påträffa information om corona och om frivillig karantän.

Ett antal medborgare riktade också klagomål till Justitiekanslersämbetet, med frågor om informationen och ansvaret. Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har utrett frågan.

Puumalainen skriver i sitt utlåtande att det står klart att myndigheterna redan i mars var fullt medvetna om att man måste agera snabbt och effektivt på flygplatsen för att förhindra en eventuell spridning av det nya coronaviruset. Trots det uppstod luckor och dröjsmål.

Puumalainen bad om utredningar av bland annat Finavia, Social- och hälsovårdsministeriet, Kommunikationsministeriet, statsrådets kansli och Vanda stad. I utredningarna framgår att det rådde en del oklarheter kring befogenheterna, men i utlåtandena sägs också att samarbetet fungerade bra.

Ministeriet hade huvudansvar

Biträdande justitiekanslern konstaterar att oklarheter om ansvarsfördelningen tycks ha lett till fördröjningar, men pekar på Social- och hälsovårdsministeriet som huvudansvarig för att leda situationen.

Puumalainen hänvisar till lagen om smittsamma sjukdomar, och ministeriets ansvar att ta tag i nationella hälsokriser.

"Ministeriets uppgift enligt lagen om smittsamma sjukdomar är entydig. Med stöd av lagen har social- och hälsovårdsministeriet haft det huvudsakliga ansvaret också för säkerställandet av hälsosäkerheten på flygplatserna och för den operativa ledningen och samordningen (...)", skriver Puumalainen.

Lagen ger ministeriet både befogenheter och rentav förväntningar på egen aktivitet, tillägger han: "Ledningsansvaret skulle ha krävt att ministeriet på eget initiativ genast efter mitten av mars hade vidtagit effektivare åtgärder för att ingripa i situationen på flygplatserna".

Vissa fördröjningar har också skett i agerandet. Till exempel dröjde det några dagar att utreda vad begreppet "karantänsliknande omständigheter" betyder. Det begreppet användes i regeringens rekommendation, och JK som anser att informationen om vad det innebär borde ha spridits till resenärerna utan onödig fördröjning.

"Ministeriet hade vetskap om att oklarheterna lett till förvirring på flygplatsen och hindrade snabba åtgärder. Trots det dröjde det fyra dagar att utreda frågan, samtidigt som det anlände tusentals passagerare via flygplatsen."

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning