Jesus uppvisar populistiska drag – men i hans jämlikhetsbudskap fanns inte plats för någon självisk nationalism

Bild: Mikael Bobacka

Jesus vände sig mot den religiösa eliten och ifrågasatte de jordiska hierarkierna. I populistisk anti-intellektuell anda tackade han Gud för att budskapet är fördolt för de visa och mäktiga, men tillgängligt för dem som är fattiga i anden, skriver Björn Vikström i sin essä om religion och populism.

Om vi söker exempel på destruktiva uttryck för sammanblandning av religion och politik går tankarna lätt till medeltidens kristna korståg eller våra tiders Nordirland, Balkan, talibaner och IS. Men re...