Jenny Stenberg-Sirén leder Finlands svenska damkörsförbund

Bild: Finlands svenska damkörsförbund

Stenberg-Sirén valdes till ordförande i Vasa i lördags. Hon efterträder Lena Wissander på posten.