Jenni Haukio fick pris av Aalto-universitetet

Vid självständighetsbalen i december bar Jenni Haukio en klänning skapad av Aalto-universitetets modestuderande. Här hälsar fru Haukio på Salme Haltia, 106 år och Lotta. Bild: Niklas Tallqvist

Jenni Haukio belönas för att hon har främjat estetisk kultur.

Jenni Haukio har i sin position som poet, kännare av litteratur och presidentens hustru lyft fram den roll estetisk kultur har i dagens samhälle, och dess betydelse, står det i Aalto-universitetets prismotivering.

Jenni Haukio får beröm också för att hon har stött finländskt modeskapande. Vid senaste självständighetsmottagning bar fru Haukio en klänning skapad av studenter vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet

Även Matti Alahuhta och Anita Lehikoinen belönas med priset.

Pallas Athena-priset delas ut vartannat år. Priset ges till en eller flera personer som anses ha främjat estetiska värderingar och arbetat för ett kreativt kunnande.

Till årets alumn utsåg Aalto-universitetet Cilla Lönnqvist som är programchef för Yle Arenan.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39