Jenni Haukio fick pris av Aalto-universitetet

Vid självständighetsbalen i december bar Jenni Haukio en klänning skapad av Aalto-universitetets modestuderande. Här hälsar fru Haukio på Salme Haltia, 106 år och Lotta. Bild: Niklas Tallqvist

Jenni Haukio belönas för att hon har främjat estetisk kultur.

Jenni Haukio har i sin position som poet, kännare av litteratur och presidentens hustru lyft fram den roll estetisk kultur har i dagens samhälle, och dess betydelse, står det i Aalto-universitetets prismotivering.

Jenni Haukio får beröm också för att hon har stött finländskt modeskapande. Vid senaste självständighetsmottagning bar fru Haukio en klänning skapad av studenter vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet

Även Matti Alahuhta och Anita Lehikoinen belönas med priset.

Pallas Athena-priset delas ut vartannat år. Priset ges till en eller flera personer som anses ha främjat estetiska värderingar och arbetat för ett kreativt kunnande.

Till årets alumn utsåg Aalto-universitetet Cilla Lönnqvist som är programchef för Yle Arenan.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning