Jazzmusiker, narcissist och pappa

Jennie Dielemans beskriver i sin roman en man som tror sig äga världen. Bild: Shahab Salehi

Läsaren konfronteras med frågan hur det ska vara möjligt att under 450 sidor kunna engagera sig i en man som är så extremt självupptagen och narcissistisk.

När den svenska journalisten och författaren Jennie Dielemans i sin roman Det sista solot ger kött och blod åt jazzmusikern Sjon väljer hon att se honom genom den vuxna dottern Saskias både kärleksful...