Jättelikt reningsverk börjar byggas i februari

Nästan en miljon kubikmeter berg har avlägsnats för att ge rum för reningsverket.Bild: Helsingforsregionens miljö

Bergrummet för vattenreningsverket i Blombacken i Esbo är så gott som klart. Nu kan bygget av själva reningsverket börja.