Jätteinsats i datasystemen inför pensionsreformen

Bild: Mostphotos

Det nya pensionssystemet träder i kraft vid årsskiftet. Det innebär stora provkörningar med nya datasystem i december, men pensionsbolagen vågar lova att det inte uppstår fördröjningar.

Från och med första januari träder det nya pensionssystemet i kraft, som gäller alla födda 1955 eller senare.

För dem som uppfyller åldern för ålderspension i januari infaller det precis då pensionsbolagen tagit i bruk omfattande förändringar i sina datasystem.

Särskilt med de personer som ännu arbetar i januari men går i pension från och med första februari kan det bli hektiskt, men enligt pensionsbolagen ser läget ut att vara under kontroll.

– Det är helt normalt, i vilket fall som helst, att arbetsgivarna levererar de sista löneintygen i efterhand. För den som går i pension första februari ska beslutet komma under februari månad, säger Nina Bruun, avdelningschef för pensionsavdelningen på Ilmarinen, och tillägger att detsamma gäller den första pensionsutbetalningen.

– Det blir mycket omfattande förändringar i datatekniken då pensionen beräknas på ett nytt sätt, och i praktiken kan vi inte ännu göra beräkningar som gäller den nya pensionslagen, säger Bruun.

I december kommer bolaget att göra testkörningar för att allt ska fungera.

Också på Veritas intygar direktör Stefan Strandberg att ålderspensioner som börjar den första februari kan börja beräknas först efter årsskiftet, eftersom den programvara som ska användas då inte ännu är i bruk i produktionen. Enligt Strandberg är det ändå inte fråga om en så stor mängd nya pensionärer hos Veritas att det skulle vålla problem.

Det nya pensionssystemet innebär att pensionsåldern först höjs stegvis med tre månader per år tills den är 65. Från och med år 2030 knyts pensionsåldern till medellivslängdens utveckling. Deltidspensionen avskaffas 2017, och i stället införs en partiell förtida ålderspension som är möjlig om man fyllt 61.

FAKTA

Det nya pensionssystemet

Vid årsskiftet träder det nya pensionssystemet i kraft.

För dem som är födda 1955 eller senare innebär det att den lägsta åldern för ålderspension höjs med tre månader per år, tills den är 65 år. För en person född 1955 blir pensionsåldern för ålderspension alltså 63 år och 3 månader.

Den övre gränsen för ålderspension är alltid fem år högre än den lägsta.

Deltidspensionen avskaffas 2017, och i stället införs en partiell förtida ålderspension som är möjlig om man fyllt 61. Ålders höjs till 62 år 2025.

Från och med år 2030 knyts pensionsåldersgränsen till den genomsnittliga förväntade livslängden. Alla som är födda 1965 eller senare kommer alltså at få en egen pensionsålder efter det, som kan bli högre än 65. Dessutom får var och en också en målsättningsålder, som är den tidpunkt då man når högsta möjliga pensionssumma.

En person som är född 1965 får exempelvis 65 år och 2 månader som lägsta pensionsålder, och 67 år 2 månader som målsättningsålder. En person född 1975 får däremot 66 år 2 månader som lägsta pensionsålder och 68 år 7 månader som målsättningsålder.

En räknare för pensionsåldern hittas på www.elakeuudistus.fi

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00