Järnvägsstationernas utropsröst byts till en talsyntes

Från och med slutet av hösten kommer en ny utropsröst att börja användas på järnvägsstationerna i Finland. Den nya rösten kan till exempel önska ”glad midsommar” trots att kvinnan bakom rösten aldrig har läst in den hälsningen. Bild: Charlotte Winberg/SPT

I höst kommer en datorröst att ta över utropen på alla järnvägsstationer i Finland. Den nuvarande utropsrösten har för snävt ordförråd.

Sedan juni 2015 har utropsrösten på järnvägsstationerna tillhört Eva Lönnblad. I höst kommer Finrail att börja använda en ny röst som man kallar för "Mia".

Mia är en talsyntes som omvandlar text till tal. I dag kan utropsrösten bara säga de fraser som Mia Lönnblad läste in – nu anser Finrail att ordförrådet är för begränsat.

– Det viktigaste i förnyelsen är att vi blir bättre på att informera passagerarna i undantagsförhållanden. Den nya stationsrösten kan göra om skriven text till utrop direkt från vårt kontrollcenter, säger Tuomas Lehteinen, passagerarinformationschef vid Finrail.

Den nya datorrösten tillhör en professionell röstarbetare som kan svenska, finska och engelska helt flytande. Finrail vill inte säga vem den nya rösten tillhör.

Kommer den nya rösten att tala lika bra svenska som finska?

– Talsyntesen talar så bra svenska som den som skriver texten. Vid undantagssituationer kan det hända att texten inte är perfekt, men det kommer att finnas en stor databas med olika fraser på tre språk.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning