Järnvägsbranschens fackförbund avslår statens VR-planer: "Som att stjäla Sampo"

Bild: LEHTIKUVA / Timo Jaakonaho

Kritiken från järnvägsbranschens fackförbund är hård mot statens planer på att öppna upp persontrafiken på järnvägarna för konkurrens.

Både passagerare och anställda förlorar. Att skapa ett separat materielbolag är som att "stjäla Sampo". VR tillintetgörs och ersätts med utländska skatteparadisbolag. Järnvägsbranschens fackförbund kritiserar statens planer på att öppna upp persontrafiken på järnvägarna för konkurrens i hårda ordalag.

– Det beslut som nu fattas är lika huvudlöst som att Finnair skulle tvingas skänka sin materiel till utländska flygbolag och sedan konkurrera mot dem. Konkurrensfaktorer blir bara personalkostnaderna och skatteplaneringen, säger Lokmannaförbundets ordförande Tero Palomäki i ett pressmeddelande.

Vesa Mauriala, som är ordförande för JHL:s medlemsförbund Spårproffsen beskriver överföringen av materielen till ett eget bolag som att "stjäla Sampo". Han förundras över hur man planerar locka konkurrerande aktörer till marknaden om all materiel finns i ett och samma bolag och företagen inte kan tävla med varandra.

– Jag är väldigt förvånad över regeringens linje: vilken privat aktör skulle först investera stort i materiel och sedan skänka den till sina rivaler, undrar Mauriala i pressmeddelandet.

Palomäki varnar också för att det i fortsättningen inte nödvändigtvis finns lok för alla tåg. Han tror att järnvägstrafiken kommer att förtvina när den öppnas för konkurrens.

– Arbetsplatserna inom järnvägsbranschen kommer att minska och koncentreras till allt färre orter. Järnvägstrafiken kommer att koncentreras till de ekonomiskt mest lönsamma sträckorna, säger Palomäki.

På grund av de kommande ändringarna grundar de tre fackförbunden inom järnvägsbranschen en allians som ska försäkra att kollektivavtalen respekteras.

Mauriala understryker att det finns allmänbindande kollektivavtal inom branschen som alla måste följa. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03