Jari Niemelä är ny rektor för Helsingfors universitet

Professor Jari Niemelä tillträder som rektor på Helsingfors universitet i augusti. Bild: Pressbild/Helsingfors universitet

Helsingfors universitets styrelse valde sent på onsdagskvällen Jari Niemelä till ny rektor.

Jari Niemelä är för närvarande direktör för Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap. Han är därtill professor i stadsekologi och har jobbat som dekanus för universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet 2004–2017.

Utöver Niemelä kvalificerade också kandidaterna Liisa Laakso och Outi Vaarala till den sista omgången i rekryteringen. Helsingfors universitets sittande rektor Jukka Kola hade också sökt jobbet, men han gallrades bort i ett tidigare skede av rekryteringsprocessen.

Helsingfors universitets styrelse består av 13 ledamöter som leds av president Tarja Halonen.

Universitetets svaga ledarskap har varit på tapeten en längre tid. En oberoende rapport, som gavs ut av professor Sue Scott på Yorks universitet i fjol, prickade Helsingfors universitets ledning för auktoritärt, toppstyrt ledarskap och bristande kommunikation i samband med fjolårets uppsägningar.

De studerande som intervjuades i rapporten beskrev Helsingfors universitet som en kaotisk studieplats.

Helsingfors universitet har knappt 7 800 anställda och över 31 000 studerande fördelade på 11 fakulteter.

Niemelä tillträder jobbet den 1 augusti.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46