Jari Lindström: Kollektivavtalen måste bestå

Arbetsminister Jari Lindström (Blå) försvarar de bindande kollektivavtalen. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Arbetsminister Jari Lindström (Blå) vill inte riva upp det existerande systemet med bindande kollektivavtal på arbetsmarknaden. Arbetstagarna behöver ett gediget skyddsnät som förhindrar framväxten av godtycke i arbetslivet, uppger han.

Lindström kommenterade frågan på lördagen i Yles tv-program Ykkösaamu.

– Jag har frågat arbetsgivare och chefer på större företag vad de kommer att förbinda sig till för spelregler och lönenivåer ifall de bindande kollektivavtalen slopas och vi går in för lokala avtal i stället. Jag har inte fått något tillfredsställande svar på den frågan, säger Jari Lindström.

Han medger att det existerar ett kraftigt korstryck i regeringen kring just denna fråga. Samlingspartiet vill luckra upp de bindande kollektivavtalen medan Blå Framtid har motsatt sig en nedmontering av de inkomstpolitiska uppgörelserna, anser Lindström.

Regeringens rambudget och beslutet att försvaga ungas rättsskydd på arbetsmarknaden var enligt Lindström resultatet av en kompromiss där de bindande kollektivavtalen består i sin nuvarande form. I stället går regeringen in för att underlätta uppsägningar av unga arbetstagare med hänvisning till personliga skäl i småföretag med färre än 20 anställda.

– Jag tror att det blir hårda duster kring de bindande kollektivavtalen i nästa riksdagsval, säger Lindström

Aktiveringsmodellen inte lyckad

Utöver kollektivavtalen har regeringen också tvistat om aktiveringsmodellen. Enligt Arbetsministeriets uppgifter är det närmare 80 000 arbetslösa som inte uppfyllde aktiveringsmodellens kriterier och därmed fick nedsatt dagpenning efter att lagen trädde i kraft.

– Syftet med aktiveringsmodellen var inte att straffa de arbetslösa utan att öka sysselsättningsgraden och sporra arbetslösa att hitta tillbaka till arbetslivet.

Lindström medger att aktiveringsmodellen måste formas om så att den inte förfelar sitt syfte. Ett konkret förbättringsförslag är bland annat möjligheten att studera i sex månaders tid samtidigt som man lyfter arbetslöshetsunderstöd.

Lindström vill också reformera det nuvarande socialskyddet så att det alltid lönar sig att jobba. Han föreslår en modell där man kan kombinera statliga understöd med löneinkomster upp till en viss nivå. Vilken denna nivå är förblir oklart i Ykkösaamus intervju.

Lindström uppgav att han ställer upp i nästa riksdagsval, men han är ännu i valet och kvalet om sin egen kandidatur i det förestående landskapsvalet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning