Jantelag, peep show och skattetabu

Finland ser ut att alltmer gå mot en internationell syn där privatpersoners förehavanden, inklusive skatter för förvärvs- och kapitalinkomster, får mörkas. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Skatta dig lycklig, du finländare med hög skattemoral. De som käbblas om skattetransparens har inte till fullo insett dess syfte.

Var går gränsen mellan transparens och privatliv? Den frågan väcks tidigt i november inför den stora skattedagen. Vissa ondgör sig över detta titthål och betonar dess skvallervärde, andra hyllar trans...