Jane Austens tid är nu

Jane Austen, tecknad av hennes syster Cassandra. Denna pennteckning från 1810 är det enda kända porträttet. Bild: Cassandra Austen

Allmänt kända, åtminstone från film och tv, är Austens språkliga briljans och sociala skarpsyn. Men att hon för 200 år sedan förebådade dagens miljökris, materialism och nyliberalism – åtminstone i marginalen – är förbluffande.

Karantänen välsignar en med tid för olästa eller glömda böcker. Jag plockar den av mig försummade Jane Austen från hyllan – och överraskas. Den talar till mitt bokhjärta, men också till min ekonomhjär...