Jan Guillou: "Finska staten försöker skrämma journalister till tystnad"

En granskning av ljusskygg verksamhet inom den svenska underrättelsetjänsten skrev in Jan Guillous namn i journalistikens historieböcker. Som författare har han under den senare delen av sin karriär påfallande ofta låtit journalisten och alter egot Erik Ponti samarbeta med underrättelsemannen Carl Hamilton. Bild: Anna-Lena Ahlström

Tre journalister från Helsingin Sanomat riskerar fängelse för att ha grävt i försvarsmaktens signalspaning. Den svenska författaren och journalisträven Jan Guillou ser rättsfallet som besläktat med USA:s klappjakt på Wikileaksgrundaren Julian Assange.

I oktober åtalades tre journalister vid Helsingin Sanomat för en fyra år gammal artikel om Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter i Tikkakoski. Åtalet gäller röjande av statshemlighet och för...