Jan Eliasson: Krisen borde förbättra, inte försämra, det nordiska samarbetet

– Vi behöver nu fundera på hur vi i Norden kan agera gemensamt i framtiden och utnyttja de erfarenheter vi har fått av pandemin, säger den svenska diplomaten Jan Eliasson. Bild: Liz Lindvall

Att det nordiska samarbetet är en av de viktigaste modellerna för en fredlig utveckling är den svenska diplomaten Jan Eliasson helt övertygad om. Men i dag är han djupt bekymrad över stängda gränser och den ökande misstron mellan länderna som uppstått i pandemins kölvatten.

På måndag är det dags för de årliga Kastelholmssamtalen som ordnas i anslutning till Ålands demilitariseringsdag. Då ska Jan Eliasson tala om hur fred skapas i ett onlinesamtal tillsammans med biskop...