Jämställdhetsombudsmannen kräver att Finlayson ändrar på sin kampanj

– Vi är ledsna över att lagen tolkas så här snävt, säger Finlaysons vd Jukka Kurtila. Bild: Emmi Korhonen

Jämställdhetsombudsmannen kräver att textilföretaget Finlayson ändrar på marknadsföringen av en kampanj.

Bolaget meddelade förra veckan att de i september startar en kampanj som utgår från löneskillnaden mellan kvinnor och män och där kvinnor betalar 83 cent för ett köp på en euro.

Jämställdhetsombudsmannen säger att Finlayson kommit med en precisering som går ut på att vem som helst, oavsett könet, kan få prissänkningen.

Jämställdhetsombudsmannen uppmanar Finlayson att precisera sin marknadsföring så att det här framgår klart.

Finlaysons vd Jukka Kurttila säger till FNB att man kommer att förändra marknadsföringen men så att det ursprungliga budskapet inte försvinner.

– Vi avstår inte alls från andan i kampanjen, vi håller starkt fast vi den. Vi är ledsna över att lagen tolkas så här snävt, säger Kurttila.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46