Jaktplan vettlös anskaffning

Vad gör några flottiljer flygplan när hundratals eller tusentals lågtflygande robotar korsar luftrummen?

Vid den tidigare Hornet jaktplansanskaffningen 1992 gavs riksdagen information om en kostnad på 2,3 miljarder euro (9,5 miljarder mark) kostnad. Köpet var också ett hastverk. Ett par år senare var Hornetplanen 80 procent billigare. Riksdagen drogs vid näsan. De gröna, vänstern och SDP i riksdagen motsatte sig köpen (66 emot, 98 för). Detta framgår bland annat ur Pentti Sainios artikel i TEP-Tiedote nr 1 2020 (TEP = Tekniikka elämää palvelemaan).

Några ytterligare utdrag ur artikeln som i sin helhet ingår i aprilnumret av Diplo. Till de obeväpnade jaktplanen gjordes över hundra tilläggsanskaffningsavtal. De totala livstidskostnaderna för Hornet kommer att vara cirka 22 miljarder euro under 30 års tid. För regeringen presenterades för 28 år sedan en kostnad på 3,8 miljarder euro. Av de utlovade motköpen förverkligades endast en del.

De nu föreslagna jaktplansköpen anges kosta tio miljarder euro. Ett otroligt slöseri med annars välbehövliga resurser. Enbart driftskostnaderna i luften för de av Lockheed Martins offererade F35-jaktplan är 35 000 dollar per timme!

Vad gör några flottiljer flygplan när hundratals eller tusentals lågtflygande robotar korsar luftrummen? Bland annat denna fråga ställdes före föregående Hornetköp och är ännu mera aktuell i dag. Enligt USA:s tidigare luftfartskommendör Norton Schwarz går utvecklingen mot obemannade luftfarkoster, enligt honom 80 procent på 2020-talet. De högre luftrummen kan inte heller bevakas av jaktplan.

Bruno Bärs, Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning