Jaktplan skyddar inte mot missiler

I den mån man i dag över huvud taget kan förhindra missilangrepp är det orsak att satsa på betydligt billigare och mer utspridda luftvärnsvapen än hyperdyra jaktplan.

Docent Stefan Forss framhåller att de bemannade stridsplanens tid inte är förbi (Hbl Debatt 25.6), trots att drönare och ballistiska missiler redan tagit över en stor del av de stridsuppdrag bombplan och jaktplan tidigare utfört. Med hänsyn till den snabba utvecklingen inom militär teknologi är det i alla fall skäl att ifrågasätta ersättandet av våra delvis föråldrade Hornet-plan med både i anskaffning och i underhåll oerhört dyra jaktplan av senaste skriket. Att hävda att de plan försvaret nu har begärt offert på kan bidra till upprätthållandet av vårt lands säkerhet till 2060 är att förbise den pågående utvecklingen av missiler. Genom att förnya de nuvarande planens vapensystem kan vi däremot använda dem ännu en tid, tills de definitivt fullgjort sin uppgift.

Jaktplan är utvecklade för attackuppgifter och nyttan av dem är mycket begränsad när det gäller att skydda sig mot missilanfall. Det åskådliggjordes med all önskvärd tydlighet när Saudiarabien för en tid sedan överraskande utsattes för en drönarattack, som satte deras största oljeraffinaderi i brand. Trots att de hade försett sig med hundratals moderna amerikanska jaktplan hade de ingen nytta av dem, utan kunde endast, förgäves, anhålla om hjälp från USA för att hämnas attacken.

I boken "Uussota – vaihtuvat voimasuhteet", som utkom i fjol, konstaterar översten i.a. Ahti Lappi att luftvärnet på 2000-talet har gått in i en ny fas, missilförsvaret. Han framhåller att vi inte längre kan bygga försvaret av vårt luftrum på jaktplansflottiljer, eftersom de inte förmår skydda vårt land mot missiler. I den mån man i dag över huvud taget kan förhindra missilangrepp är det orsak att satsa på betydligt billigare och mer utspridda luftvärnsvapen än hyperdyra jaktplan, som i händelse av ett anfall kan slås ut innan de hunnit lyfta.

Gustav Wickström, Åbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning