Jaktplan mot fattigdom

Huruvida 200 000 pensionärer, en del betydligt under fattiggränsen, ska kompenseras är oklart.

Ingen ska behöva välja mellan bröd och medicin. 55 000 lågavlönade ska lyftas över fattigdomsgränsen på 1 400 euro. Det lovade Antti Rinne före valet. Bra så.

Huruvida 200 000 pensionärer, en del betydligt under fattiggränsen, ska kompenseras är oklart. Värre är att vi har 150 000 fattiga barn som till övervägande del beror på att arbetslösheten fortfarande är hög, 7,2 procent (200 000 människor).

President Urho Kekkonen upplöste regeringen då arbetslösheten steg till 7 procent.

Om den nya regeringen i denna situation ämnar köpa 60 nya jaktplan för elva miljarder euro plus lika mycket för tillbehör och underhåll utmanar regeringen folkets tålamod. Det kan bli verkligt farligt.

Ulf Johansson Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning