Jaktförvaltare: Gudingjakten är en principfråga för EU

Landskapet upprättade en åtgärdsplan för två år sedan och arbetar aktivt för att förbättra situationen för ejderstammen. Bild: SPT-Nya Åland/Erkki Santamala

Gudingjakten är viktig med tanke på ejderstammens överlevnad, anser jaktförvaltaren Robin Juslin.

Åland har hållit en kontinuerlig dialog med EU-kommissionen för att få behålla jakten på guding, men tills vidare har samtalen inte burit frukt.

– De har inte gett de resultat som vi har hoppats på, säger jaktförvaltare Robin Juslin.

Juslin berättar att man från åländskt håll kontinuerligt sedan jaktens återinförande år 2011 har försökt förklara för kommissionen vad jakten på guding betyder för Åland, både kulturellt och för ejderstammens överlevnad.

Men än så länge har man inte fått gehör och kommissionen hänvisar återigen till att jakten är ett brott mot EU:s fågeldirektiv.

– Om man ser det ur ett bredare perspektiv gynnas ejderstammen av det nuvarande systemet. Jag upplever att det är mer av en principfråga för dem.

Stort överskott

Frågan om gudingjaktens vara eller icke vara har dryftats ända sedan Finland och Åland gick med i EU för 24 år sedan. År 2005 slog EU fast att gudingjakten bröt mot gällande fågeldirektiv och först 2011 återinfördes den efter sex års uppehåll.

Sedan dess har undantag i direktivet möjliggjort jakt på guding varje år. En jakt som är nödvändig, menar Robin Juslin.

– Det finns ett stort överskott av gudingar i populationen. Det är ådorna som är hårt utsatta av predation och ett jaktstopp på gudingar kommer inte åt problemet.

Landskapet upprättade en åtgärdsplan för två år sedan och arbetar aktivt för att förbättra situationen för ejderstammen.

Man har bland annat inrättat viltvårdsområden där jaktvårdsföreningarna bedriver en systematisk jakt på predatorer som mårdhund och mink för att minska predationstrycket på ådorna. Man har också organiserat omfattande inventeringar av beståndet.

– Det kräver en massa arbete, arbete som jägarna stått för. Så länge jakten finns kvar finns också intresset kvar att vårda ejderstammen och det intresset behövs.

Hur ser framtiden ut för gudingjakten på Åland?

– Jag kan inte säga någonting om det i nuläget. Först måste vi analysera och gå genom materialet i ärendet.

Blir det någon jakt på ejder i år?

– Det kan jag inte kommentera.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning