Jakten på de bästa metoderna gav Marjukka Mäkelä stort medicinpris

Marjukka Mäkelä är den första allmänläkare som beviljas Pohjolas och Suomibolagens medicinska pris.Bild: Läkarförbundet/Ville Rinne

Professor emerita Marjukka Mäkelä tror stenhårt på att behandlingar och vård ska tåla utvärdering. Dåliga metoder ska kunna överges. I morgon belönas hon med Pohjolas och Suomibolagens medicinska pris på 20 000 euro för sin livsgärning.

Det är Marjukka Mäkelä som lagt grunden till de regler för medicinsk praxis som i dag styr de behandlingar och den vård som nästan hela den finska läkarkåren ordinerar; i dag finns redan 103 nationella rekommendationer för hur olika sjukdomar ska behandlas i Finland. Mäkelä, som är specialiserad i allmänmedicin, har i tiotals år arbetat för att främja en systematisk hälsovård och gjort insatser på flera olika nivåer.

Viljan att ta reda på vad som verkligen är det bästa för patienten vaknade redan i början av karriären. Då, under de första femton åren, arbetade hon som allmänläkare med patienter på hälsostation. Därefter har hon utbildat sig i evidensbaserad medicin i Kanada, forskat och undervisat.

– Jag har haft som mål att hjälpa vanliga läkare att utför Marjukka Mäkeka sitt jobb så väl som möjligt, säger hon.

Mäkelä riktar sig också till beslutsfattare och tjänstemän när hon talar om vikten av evidens, av att kunna bevisa att det man gör har effekt.

– Det räcker inte ens att göra saker bra, vi måste också göra de rätta sakerna, säger hon.

Mäkelä arbetar för tillfället på deltid som professor i allmänmedicin vid Köpenhamns universitet, som gästforskare vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) och leder det finska Cochrain-centret, som arbetar med systematiska sammanställningar av medicinska forskningsresultat. I 12 år har hon också lett enheten för utvärdering av medicinsk metodik på THL. Hon har därutöver haft expertuppgifter inom bland annat EU och WHO.

Mäkelä är den första allmänläkaren som beviljas detta pris.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33