Jagets ledarskap

De unga har nyckeln till framtiden, och de som är äldre har nyckeln till ledarskap.

Nyckeln till framgång i dagens värld ligger i hur du leder dig själv – inte vems barn du är, vilken skola du gick i, vilket företag du får anställning på, eller hur bra du är på att följa order. På ett obekvämt, men samtidigt befriande sätt har världen blivit mer jämlik och meritokratisk. Alla har en chans.

Men om man har en chans måste man också ta chansen. Annars går chansen förlorad. För att ta en chans behövs ansvar och beslutsfattande; det vill säga ledarskap. Detta ledarskap börjar och slutar med dig. Möjligheten är din, och du förväntas självmant ta den.

Förr fanns det inte så många chanser. Om det fanns chanser fanns det också en chef som beordrade dig att ta chansen. Men i dag är allt så individuellt och möjligheterna är skyhöga. Du kan se dig omkring, men ingen annan kommer att ta ditt ansvar än du själv. Ansvaret hör till dig, och det gör ledarskapet också. Du är stark, men ensam. Vågar du ta tag i den möjlighet du ser framför dig?

Denna möjlighet är stor, men samtidigt skrämmande. Förr i tiden blev man ledare genom att ta order. Sakta avancerade man uppåt i hierarkin. I dag är man ledare så fort man gör något. Det individuella ansvaret är så stort att man är ledare bara man klarar sig i dagens samhälle. Hierarkiska organisationer ersätts av nätverk varvid alla deltagare måste leda sig själva.

I dag är vi är alla frilansare. Farfar hade ett jobb genom hela sin karriär. Pappa och mamma går igenom sex olika anställningar i sina karriärer. Den generation som är ung i dag kan ha sex samtida projektjobb. En frilans kan ha sex anställda och de är alla samma person. Själv är bästa dräng, men själv är också enda chef. Priset för friheten är ensamhet.

Alla ser upp till sin chef. Utmaningen är att dagens unga har sig själva som chef. Vem skall de se upp till? Det är av denna orsak vi behöver mentorer. Ledarskap är tungt oavsett vem eller vad man leder. För att få vår nya värld med nätverk och individuella aktörer att fungera måste vi smörja maskineriet med mentorskap. Vi som lärt oss leda bör bli mentorer för alla dem som nu lär sig leda.

I gamla tider lärde man sig ledarskap sakta och metodiskt – bland syskonen, i familjens yrkesvärv, i församlingen, i byn. I dag växer de unga upp utan att över huvud taget bli utsatta för ledarskapets utmaningar. Plötsligt är de vuxna och vi förväntar oss komplett ledarskap av dem. Det är ett orättvist läge.

Det bästa vi kan göra är att lära ut ledarskap till de unga. Man lär ut ledarskap genom att låta unga ledare leda. Vi måste lita på de unga och vi måste finnas till för dem. Ungdomen vill ha ansvar och ledarskap, men de vill också ha förtroliga diskussioner mellan fyra ögon om vad målet är och vart vi är på väg. Unga kan vara rådvilla, men de är varken dumma eller oansvariga. Låt oss göra oss tillgängliga för dem. De unga har nyckeln till framtiden, och de som är äldre har nyckeln till ledarskap. Utan gott ledarskap går allt åt pipan.

Mårten Mickos Företagsbyggare i Silicon Valley.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning