Jagar Migri bort Finlands framtida ekonomer?

Bild: Wilfred hildonen

Vår medlem, som kommer att utexamineras inom utsatt tid, med ypperliga vitsord, skulle enligt Migrationsverket bli utvisad strax innan hen utexamineras. Allt detta på grund av att hen under sin första studiehöst har varit sjuk.

I dagens globala samhälle är det vanligt att ungdomar rör sig ute i världen. Många finländska ungdomar har varit på utbyte, gjort praktik, en magisterexamen eller arbetat utomlands. I gengäld kommer det unga människor till Finland på utbyte eller som examensstuderande. Efter avlagd examen bestämmer sig många för att stanna kvar och jobba i Finland. Många av de ungdomar som kommer till Finland får ändå snabbt en kalldusch av den finska byråkratin.

Både den finska ekonomin och samhället värdesätter internationalisering högt. Internationella studerande bör välkomnas till Finland, inte jagas bort på grund av bristfälliga och förhastade processer hos Migrationsverket. Såsom internationella studerande välkomnas in i studentkårens och universitetets gemenskap, bör man även efter fullgjord examen välkomna dem in i det finska samhället som likvärdiga skattebetalare. Faktum är att Finland behöver internationell arbetskraft för att kunna förbli ett välfärdssamhälle.

En av våra medlemmars ansökan om förnyat uppehållstillstånd har avslagits av Migrationsverket på grund av att hen inte gjort tillräckligt många studiepoäng under hösten 2016 då hen var sjuk. Migrationsverket slog fast en gräns på 45 studiepoäng per år i samband med att Migrationsverket tog över processen för beviljande av uppehållstillstånd för internationella examensstuderande – en gräns som alltså inte fanns tidigare då polisen skötte processen. Folkpensionsanstalten har ett krav på 45 studiepoäng per år och då gäller det endast för att få studiestöd, något som internationella studerande inte har rätt till i Finland. Därmed är Migrationsverkets krav på 45 studiepoäng per läsår ologiskt. Enligt universitetslagen måste högskolor bevilja fyra års studierätt för magisterstudier, oberoende av nationalitet. Hur kan man ha ett uppehållstillstånd för ett år, om man har en studierätt för fyra år?

Det är oerhört dumt att det finska samhället lägger ut stora resurser på utbildning, för att sedan köra ut en högutbildad internationell studerande precis innan hen blir utexaminerad. Vår medlem, som kommer att utexamineras inom utsatt tid, med ypperliga vitsord, skulle enligt Migrationsverket bli utvisad strax innan hen utexamineras. Allt detta på grund av att hen under sin första studiehöst har varit sjuk.

För många av oss är det svårt att leva sig in i en situation där man håller på att bli utvisad för att man varit sjuk en kort period för ett och ett halvt år sedan och under den perioden inte studerat i utsatt takt. Föreställ er att man under denna press förväntas upprätthålla sin studietakt och sina betyg, samtidigt som man nekats rätt att jobba, det vill säga sin enda inkomstkälla. Därtill får man inte resa hem och hälsa på sin familj så länge processen pågår, vilket kan ta mellan ett och två år.

Jämlikhet är en fundamental värdering i Finland. Studeranden bör behandlas lika oberoende av nationalitet. Om vi som finländska studerande har en studierätt på fyra år, rätt att jobba vid sidan om studierna och möjlighet att vara sjukskrivna borde även våra internationella medstudenter ha de samma rättigheterna.

Henna Konsti Kårordförande, Svenska handelshögskolans studentkår

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03