Jag vill ha högre skatt på fossila bränslen!

Jag vet inte hur högt man kan höja priserna. Förhoppningsvis ganska högt: det borde definitivt vara dyrare att använda en personbil än att använda kollektivtrafiken.

Finlands transportminister Timo Harakka har sagt att han inte vill höja skatterna på fossila bränslen. Jag håller inte med.

Jag vet att Finland är ett stort land och resorna är ofta ganska långa. Jag vet också att vissa människor måste köra längre sträckor än andra, exempelvis till jobbet. Det vet jag till och med att bensinpriset redan består av mer än 50 procent skatt. Trots detta tycker jag att skatter på bensin och diesel borde vara mycket högre, i Finland och i alla andra länder, det är viktigt.

Prisökningar svider alltid i plånboken, det är sant, men om priserna på fossila bränslen inte höjs kommer människor inte att ändra sina konsumtionsvanor. I stället kommer alla att fortsätta med "business as usual"-scenariot.

När politiker planerar prishöjningar bör de ge en tydlig tidtabell för de kommande förändringarna. Skatten på fossila bränslen kommer att vara, låt oss säga, 2 euro per liter från början av 2022, sedan 2,5 euro från 2024 och så vidare. När bränslepriserna höjs kommer allt fler människor att köpa hybrid-, el- eller biobränslebilar och biltillverkarna kommer att tillverka bilar som använder allt mindre mängd fossila bränslen, i många fall inget alls. Planeten tackar! En sådan process pågår redan, men den är hopplöst för långsam.

Jag vet inte hur högt man kan höja priserna. Förhoppningsvis ganska högt: det borde definitivt vara dyrare att använda en personbil än att använda kollektivtrafiken. En sådan situation finns inte i dag, om man redan äger en bil.

Mina och andras levnadskostnader är bara en liten droppe jämfört med klimatuppvärmning. Redan i dag kan vi se några stora effekter av klimatförändringen. Isen i polarområdena smälter skrämmande snabbt både i norr och i söder, i USA har de inte tillräckligt med bokstäver för att namnge alla orkaner och snart kommer det att vara möjligt att landa på Maldiverna endast med amfibieflygplan. Det är bara en tidsfråga innan några stora, oväntade – och säkert oönskade – förändringar börjar hindra våra liv också här i Finland. Det finns faktiskt sådana förändringar, till exempel de främmande djur- och växtarter som redan har kommit till Finland utan uppehållstillstånd! Vi är inte immuna mot denna globala katastrof.

Det är uppenbart att en prisökning på fossila bränslen skulle bestå av skatt, inte av profit för bränsleföretagen. Med dessa pengar skulle staten kunna återbetala alla lån som den var tvungen att ta på grund av coronakrisen. Kanske skulle det snart finnas tillräckligt med pengar för att köpa några stridsflygplan …

Michael J Bailey, bensinbilsägare, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning