Jag tycker det är värt att vara lyhörd för sin stress och sina stormar

"Vad är det som gör att stubinen är så kort? Vad kan jag göra för att förlänga den?"

Men kom igen kör då! Väntar du på soluppgången? Hittar du inte gaspedalen? När jag ska svänga ut på 25:n vid broarna i Ekenäs under rusningstid blir min allmänna stressnivå synlig. Jag kan komma...