"Jag tror inte någon annan än Ohisalo har en chans"

Maria Ohisalo, inrikesminister och partiordförande i De Gröna, ställer upp för omval trots missräkningen i kommunalvalet. Hon och maken Miika Johansson väntar tillökning i december. Bild: Sofie Fogde/SPT

De Grönas partiordförande Maria Ohisalo ställer upp för omval. Åsa von Schoultz och Kimmo Grönlund, som båda två är professorer i statsvetenskap, är allt annat än förvånade.

Maria Ohisalo, inrikesminister och partiordförande för De Gröna, ställer upp för omval trots missräkningen i kommunalvalet. De Grönas ordförandeval ordnas under partikongressen i september.

– Ohisalo har inte varit ordförande speciellt länge, och så vitt jag kan avgöra tror jag inte att någon annan skulle ha en chans mot henne, säger Kimmo Grönlund, professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi.

Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet, är inne på samma linje.

– Kommunalvalet gick inte så bra för De Gröna, men det hade varit förvånande om Ohisalo känt sig så hotad att hon avgått, säger von Schoultz.

Enligt Grönlund är Ohisalos bild av De Gröna som parti skev.

– Det är intressant att Ohisalo lyfte fram De Gröna som liberala. Det är väldigt svårt att se just nu, efter en period där de infört en nästintill sannfinländsk gränspolitik. De Grönas självbild motsvarar inte riktigt vad de är just nu.

Ohisalo meddelade också att om allt går vägen kommer hon och hennes man Miika Johansson att få barn i december. Om Ohisalo får fortsatt förtroende som partiordförande kommer en vikarie att ta över hennes uppgifter när Ohisalo själv blir moderskapsledig.

– Det väcker mer uppmärksamhet när det är kvinnor som går på föräldraledighet än när män gör det, på grund av att männen ofta är lediga kortare tid, säger Kimmo Grönlund, professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Bild: Mikael Piippo/SPT

"Positivt ur ett jämställdhetsperspektiv"

Att partiledare i Finland är föräldralediga blir allt vanligare.

– Det är helt naturligt eftersom partiledarna blir allt yngre och fler partiledare är kvinnor. Det väcker mer uppmärksamhet när det är kvinnor som går på föräldraledighet än när män gör det, på grund av att männen ofta är lediga kortare tid, säger Grönlund.

Enligt von Schoultz är det positivt att det är möjligt att vara föräldraledig som partiledare eller minister, även om det ofta väcker uppståndelse.

Li Andersson, partiordförande för Vänsterförbundet, var också nyligen moderskapsledig.

– Det är ett tecken på att samhället och politiken moderniseras. Att man kan kombinera familjebildning med en aktiv karriär inom toppolitiken är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Att bli föräldraledig som partiledare har vi fått två exempel på under kort tid, säger von Schoultz.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning