Jag har aldrig burit foliehatt, men ändå försökt undvika strålning

Bild: Wilfred Hildonen

Det kanske viktigaste är just att man nu avskaffar ”radioskuggan”, områden där vi människor hittills kunnat vara i biologisk vila.

HBL:s ledarskribent Torsten Fagerholm bemöter (HBL 6.11) i sin stort uppslagna analys den kritik som i dag på många håll riktas mot mobiltelefonins nya 5G-teknik. Han kallar sin analys för ett "mobillexikon för dumskallar". Vem nu sedan dessa dumskallar som han syftar på vara må. Personligen upplever jag att jag kanske hör till de här "dumskallarna" för jag har de senaste 16 åren "trott" mig vara elöverkänslig och speciellt känslig mot den mikrovågsstrålning som mobiltelefonerna och deras sändarnätverk i ökande grad för med sig. Också illustratören Wilfred Hildonens i sig roliga teckning av dumskallar i foliehattar känner jag att riktar sig mot mig. Fast jag aldrig har burit foliehatt utan i stället försökt undvika mobiltelefonernas mikrovågsstrålning på andra vis – till exempel genom att bo elfritt på landet stora delar av året eller genom ytterst försiktig mobiltelefonanvändning i dag.

Det är synd att man måste skämta bort människornas fysiska känningar av mikrovågsstrålningen så här i vår ledande finlandssvenska dagstidning.

Jag vill i min insändare föra fram några aspekter på varför 5G verkligen är något helt nytt och "starkare" än den gamla strålningen som de tidigare mobiltelefonigenerationernas apparater fört med sig. Och varför man därför borde vara ytterst försiktig när denna nya teknik tas i bruk och helst genomföra några ordentliga test på människornas hälsa innan den genomförs i full skala. Jag vågar påstå att den viktiga försiktighetsprincipen inte alls följs nu. 5G införs nu så snabbt som möjligt bara man klarar av att få tekniken och den internationella konkurrens- och standardsituationen på området att fungera. Det har redan nu inkommit många vittnesmål om starka fysiska reaktioner hos människor i de trakter där man nu experimenterar med 5G.

5G-tekniken är i grunden liknande som GSM, 3G- eller 4G-teknikerna: Digitala sändningar på rätt höga frekvenser med invecklat modulerade sändningssignaler, vilka påverkar människan biologiskt på många plan. Men 5G är också en helt ny teknik: den kommer att bli en kombination av sändningar på många olika frekvenser (från några till upp till hundratals med Gigahertz, det vill säga radarsändningarnas frekvensområde). Sändare och basstationer måste placeras ut inom 5G överallt för att man skall få tillräckligt med täckning då robotverksamhet och sakernas internet tas i bruk allmänt.

I Helsingfors finns planer på att placera ut sändare i alla lyktstolpar, på alla spårvagns-, busshållplatser, i alla hus (också inomhus). Helsingfors avgjorde i en "medborgartävling" hur de här nya sändarna skulle vara designade. Man kommer också att sända 5G från satelliter i omloppsbana kring jorden. Allt för att förhindra "radioskugga", då sakernas internet inte skulle fungera.

De nya sändarna kommer att kunna koncentrera sändningssignalerna mot enskilda objekt (också personer med mobil i handen) för att maximera "signalhastigheten", i klarspråk mikrovågornas fälttäthet. De nya signalerna är också "söndrigare" än tidigare: Bärvågen innehåller mera information än tidigare via modulerade signaler inne i själva bärvågen. Allt som allt är risken nu större att de nya signalerna påverkar människan biologiskt starkare än vad fallet var med de tidigare.

Det viktigaste är kanske just att man nu avskaffar "radioskuggan", områden där vi människor hittills kunnat vara i biologisk vila. Nu skall denna nya, starka, strålning finnas överallt och hela tiden.

Forskare och läkare runtom i världen varnar för allt detta nya med 5G.

Christian Blom, Helsingfors

Svar I rubriken "Fem 5G-myter – eller mobillexikon för dumskallar" hänvisar ordet "dumskallar" till den kända bokserien "For Dummies", för övrigt rekommenderad läsning om man vill skapa sig en grundlig förståelse av flera tekniska och ekonomiska ämnen.

Vad gäller illustrationen med foliehattar är avsikten ingalunda att skämta bort människors lidande, snarare att pika parter som med selektivt utvalda fakta, cirkelresonemang och logiska kullerbyttor sprider fördomsfullhet kring vardaglig teknik. Här förlitar sig vår redaktion på empirisk forskning, bland annat Stuk, som i försiktighetsprincipens namn efterlyser vidare forskning.

Likt en medeltida hovnarr jobbar HBL:s illustratör Wilfred Hildonen med målet att skapa ett befriande skratt hos läsarna. I jämförelse med andra länder har Finland ett mjäkigt medieklimat, men HBL:s högutbildade, mogna läsare torde tåla ett stänk av satir ibland. För att parafrasera Nietzsche: människan är det enda djuret som skrattar, kanske eftersom hon lider så mycket? I bästa fall går det att skapa en fusion av skratt och melankoli.

Artikeln handlar om skrönor kring 5G-teknik. Bloms tolkning, där texten vore något slags fördolt hån av personer som upplever så kallad elallergi, ter sig märklig. Hursomhelst: då sjukdomsorsaken inte kan fastställas via somatisk vård och diagnosen lutar mot överaktiverade skyddsmekanismer hos det centrala nervsystemet (noceboeffekten, en omvänd placeboeffekt) är det viktiga att hjälpa den drabbade – för vilken symtomen är högst verkliga – att leva ett bättre liv.

Jag rekommenderar Yuval Noah Hararis bok 21 Lessons for the 21st Century (2018). I ett nötskal: ansträng dig att läsa relevant vetenskaplig litteratur, expertgranskade artiklar, böcker utgivna av välkända akademiska förläggare samt professorer från välrenommerade institutioner. Värdesätt pålitliga, empiriska kunskapskällor, som vår civilisation är beroende av.

Torsten Fagerholm, ledarskribent, HBL

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning