”Jag hänger faktiskt på ord”

I breven till väninnorna Åsa Moberg och Birgitta Stenberg talar Märta Tikkanen med sin spontana vardagsröst, utan förklaringar, övervägningar eller skönlitterära omskrivningar. Bild: Cata Portin

Läsaren dras med kraft in i den nya gruvliga berättelsen om familjen Tikkanen i Måste försöka skri-, Märta Tikkanens brev från fyra decennier. En märklig blandning av martyrskap, av galghumoristiska observationer och av ömhet för en besvärlig familj, konstaterar Tuva Korsström.

Från mitten av 1970-talet och in på 2000-talet förde Märta Tikkanen en intensiv brevväxling med två svenska författare och väninnor, Åsa Moberg och Birgitta Stenberg. Kommunikationen skedde per post,...