Jag exploderade över en burk körsbärskompott

"Symboliskt kippar vi efter luft då vi försöker få omsorgen om närstående och arbetslivets krav att fungera på villkor som blivit allt mer orimliga."

Välbefinnande och livsglädje föds ur ett utrymme som jag inte vill kalla överflöd på grund av den (för mig) negativa konnotation "överflöd" har. Visuellt föreställer jag mig utrymmet som luft me...