Jag blev lurad till äktenskapsförord

Bild: Mostphotos

Vardera maken har rätt att självständigt ingå en skuldförbindelse och vardera svarar själv för den skuld som hen har tagit. Makan blir alltså inte ansvarig för makens skulder bara för att hon är gift med honom.

Efter ett långt äktenskap ville min make i fjol plötsligt att vi skulle underteckna ett äktenskapsförord. Han motiverade det med sin omfattande affärsverksamhet och att han ville skydda mig om han sku...