Jag är en europé

Låt oss inte ge dem möjlighet att ta mer av oss än vad de redan gjort. Låt oss inte ge dem vårt Europa.

De centrala europeiska organisationerna, Europeiska unionen och Europarådet, grundades i ett krigshärjat Europa. Europarådets uppgift blev att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling. Den breda allmänheten kopplar ihop organisationen främst med den europeiska människorättsdomstolen. EU i sin tur var länge närmast en organisation med ekonomiska förtecken, men den har med åren fått ett mer omfattande mandat. År 2012 tilldelades EU Nobels fredspris. EU uppmärksammades för att den i över 60 år hade bidragit till att främja fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Det europeiska projektet är ingalunda färdigt. Vi vet också att det råder olika uppfattningar om hur dess konturer ska dras. Jag vore väl naiv om jag inte erkände att den europeiska politiken inte har gett orsak till stor optimism på sistone. Men det gäller att minnas att efter det andra världskriget gav européer varandra ett värdefullt löfte: de valde det öppna samhället. Vi som har följt efter dem har likaledes valt fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Dessa utgör vår värdegrund. Utan dem finns inget Europa.

Terrorattackerna i Bryssel sprängde sig in i vårt medvetande för några timmar sedan. Vi har fått veta några fragment av helheten. Sociala medier fylls av efterlysningar av vänner och bekanta. Vi vet inte vem som har skadats eller omkommit. Vad vi vet är att hjärtat av Europa är fullt av sorg och missmod.

Terroristerna skadar oss på flera sätt. De dödar och skadar våra nära och kära. De sprider rädsla i vår vardag. De planterar ett frö av misstänksamhet hos oss. De vill att vi svarar med samma mått, de vill att vi sänker oss till deras nivå.

Terroristerna styr oss via vår rädsla och vårt hat. Låt oss inte ge dem möjlighet att ta mer av oss än vad de redan gjort. Låt oss inte ge dem vårt Europa. Att vi är rädda är självklart. Men den som är rädd kan ändå vara modig. Vi kan inte med säkerhet veta var de slår till härnäst. Vi måste bara våga leva vidare.

Nu om någonsin måste vi orka tro på våra ideal. Vi ska kämpa mot terrorism, men inte med vilka medel som helst. Terroristerna vill förinta rättsstaten, vår uppgift är att försvara den. Vi ska vara försiktiga, men vi får inte ge avkall på det öppna samhället. Det är också viktigt att inse att i det öppna samhället bär vi ansvar för våra ord. I stunder som denna växer ansvaret exponentiellt. De som i dag har dansat på gravar har ännu mycket att lära sig om våra gemensamma spelregler. Hat och förakt föder ingenting annat än mera hat och förakt.

Det går inte att föreställa sig den förtvivlan som våra systrar och bröder i Bryssel nu känner. Våra tankar går till offrens anhöriga. För deras skull, och framför allt för offrens skull, måste vi fortsätta att bygga vårt gemensamma Europa.

Elina Pirjatanniemi professor i folkrätt och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning