Jääskeläinen: Det har varit tystare från politikernas håll

Bild: Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Hur kommer Yle att agera nästa gång statsministern blir arg på något Yle rapporterar? Så här svarar Yle:s chefredaktör Atte Jääskeläinen.

– Svår fråga. När statsministern blir arg och kräver rättelse, och hotar med Opinionsnämnden för massmedier (ONM), vilket ONM i sin tur anser vara exceptionellt och tydligen klandervärt. Själv anser jag att det i en sådan här situation gäller att se till att allt verkligen är som det ska. Jag tycker att jag har agerat så att vi, oavsett statsministerns vrede, kan vara lugna till mods och säkra på att vi inte gett ut någon felaktig information eller felaktiga uppfattningar.

– Nu när det gått tre månader sedan all uppståndelse och alla diverse makter kom i svang och som ledde till att det fick så mycket uppmärksamhet, måste vi fundera på vad vi kunde ha gjort annorlunda. Säkert finns det något, men jag är inte ännu säker på vad.

Vad har vi lärt oss av det här?

– Den mest centrala slutsatsen är att det finns skäl att diskutera de journalistiska grundprinciperna mera än vad vi gjort tidigare på Yle, och att vi försäkrar oss om att alla inom organisationen har samma etiska principer. Det behövs nu mer än tidigare. Sannolikt kommer sådana här frågor mer sällan att hamna på mitt bord eftersom vi har ändrat ledarsystemet.

– Kärnfrågan är: inom vilka gränser ska man i pressade situationer ta hänsyn till respons från personer i ledande ställning? Är det möjligt att agera fritt och obundet i ett läge där till exempel statsministerns ilska leder till en risk för att vad man än gör ser det ut som att det skulle ha förekommit påtryckningar. Jag tänker på ett lite annat sätt än vad hälften av ONM:s medlemmar gör. Påtryckningar ska inte begränsa beslutsrätten på redaktionen utan alla lösningar ska kunna göras oavsett om det förekommit påtryckningar eller inte.

Påverkar ONM:s kritik mot statsministern politikernas sätt att förhålla sig till medierna?

– Jag tror att det påverkar. Diskussionen har varit skadlig för Yle men säkert också för statsministern och hans offentliga bild. Jag har tyckt mig märka att politikerna sedan julen ganska sällan tagit kontakt.

Bekräftar ONM:s ställningstagande de finländska mediernas obundenhet?

– Det är ett farligt läge att ge ett uttalande där jag skulle förringa ONM:s beslut. Jag står för uppfattningen att oberoende massmedier ska kunna ta emot respons och trots det kunna fatta oberoende beslut. Responsen kan i vissa lägen vara befogad och då finns det skäl att utifrån den göra ändringar. När sanningsenlig informationsförmedling förutsätter korrigeringar eller ändringar ska det fortfarande vara möjligt.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning