"Jag svalde det grova språket och badade ofta bastu med killarna för att jag ville bli som en av dem" – HBL granskar de kvinnliga dirigenternas ställning i ny serie

Som 25-åring tror man att allt är möjligt. Som 60-åring måste man också tro det, även om man kan förstå vissa orsaker och samband, säger Jaana Haanterä. Bild: Niklas Talqvist

Jaana Haanterä blev första kvinnan som avlade A-kursen i orkesterdirigering. Men eftervärldens minne skulle vara kort.

Den 6 augusti 1988 uppmärksammade Dagens Nyheter och Expressen att Nordens första dirigentkurs hölls i Nacka utanför Stockholm. På kursen deltog elever från Sverige, Norge och Finland, bland dem tre u...