Jaakko Kuusisto leder reformarbetet med statsandelarna

Bild: HBL-arkiv

Förslaget till ett nytt statsandelssystem skall vara klart före utgången av oktober nästa år.

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda den föreliggande statsandelsreformen. Arbetsgruppen leds av tonsättaren, dirigenten och violinisten Jaakko Kuusisto.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) anser att det nuvarande statsandelssystemet är alltför stelt och lämnar nya kulturaktörer utan finansiering. Det nya systemet ska bättre ta hänsyn till förändringar i samhället och stödja ett högklassigt och verkningsfullt arbete. Ambitionen är också att säkerställa den regionala tillgången till konst- och kulturtjänster.

Avsikten är att förnya statsandelssystemet för orkestrar, museer och teatrar, inklusive dans- och cirkusaktörer. I dag omfattas 121 museer, 57 teatrar och 28 orkestrar av lagen om statsandelar.

De övriga medlemmarna i arbetsgruppen är museidirektörerna Kati Kivimäki från Forssa och Kalle Kallio från arbetarmuseet Werstas, Museiförbundets generalsekreterare Kimmo Levä, direktören för museiväsendet i Villmanstrand Päivi Partanen, Teatercentrums verksamhetsledare Maaria Kuukorento, skådespelaren Jarkko Lahti, regiprofessor Saana Lavaste, Finlands teatrars verksamhetsledare Tommi Saarikivi, Esbo stadsteaters chef Joachim Thibblin, cirkuskonstnären Petri Tuominen, Flame Jazz verksamhetsledare Jussi Fredriksson, Sinfonia Lahtis intendent Teemu Kirjonen, tonsättaren och lektorn Tapani Länsiö, Finlands symfoniorkestrars verksamhetsledare Aila Sauramo, specialmedarbetarna Johanna Selkee (Kommunförbundet) och Veli-Markus Tapio (Finska kulturfonden), Sitras projektchef Helena Mustikainen samt Undervisnings- och kulturministeriets överdirektör Riitta Kaivosoja.

Förslaget till ett nytt statsandelssystem skall vara klart före utgången av oktober nästa år.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning