Ja, språk har betydelse

När det gäller finländska företag med kontakter med de tyskspråkiga länderna kan vi konstatera att språkkunskaper har ett ekonomiskt värde.

Har dalande språkkunskaper och den tynande exporten ett samband, frågar Fred Granberg (HBL 20.2). Åtminstone när det gäller finländska företag med kontakter med de tyskspråkiga länderna kan vi konstatera att språkkunskaper har ett ekonomiskt värde: I en enkät från hösten 2016 säger 21 procent av respondenterna att deras företag någon gång har missat möjligheter att göra affärer eftersom kunskaper i tyska saknats. Positivt uttryckt: 86 procent anser att deras företag har bättre affärsmöjligheter tack vare medarbetare med kunskaper i tyska.

Troligtvis gäller detta alla språk. När man tittar närmare på kommunikationen i internationaliserade företag kan man konstatera att den är flerspråkig: man kombinerar engelskan med tyskan, tyskan med finskan och så vidare för att skapa förtroende och för att sköta sitt jobb.

Margit Breckle universitetslektor i tyska, Vasa universitet Joachim Schlabach lektor i tyska, Åbo universitet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning