J.O Söderhjelm – sexfaldig justitieminister

J.O. Söderhjelm fick av president Paasikivi i uppdrag att tillsammans med Urho Kekkonen leda förhandlingarna om vänskaps- samarbets- och biståndspakten med Sovjetunionen 1948. Paktförhandlarna rapporterar på bilden för Paasikivi. Söderhjelm sitter i soffan längst till höger. Bild: HBL-arkiv / KSF Media

J.O. Söderhjelm satt i sex regeringar från 1939 till 1966, varje gång som justitieminister. Han verkade på ledande poster i både politiken och i näringslivet samtidigt, vilket vore otänkbart i dag.

Johan Otto Söderhjelm (1898-1985) var en framstående finlandssvensk politiker under en tid då ministrarnas koppling till sina partier inte var lika stark som nu. Han satt i sex regeringar från 1...