Italienska abortlagen naggas i kanten

Ämnet gör att det är bäst att jag lägger ut mina kort i förväg: varje abort är ett misslyckande. Och kvinnan måste ha full bestämmanderätt över sin egen kropp. Men med den nykonservatism som finns i dag i Italien riskerar den lagstiftade aborten att naggas i kanten.

Trots påven och katolska kyrkan så fick Italien en abortlagstiftning så tidigt som 1978 efter en folkomröstning. Italienska kvinnor fick då rätt till fri abort under graviditetens tre första månader, samt även senare om missbildning föreligger eller om graviditeten anses direkt farlig för moderns hälsa.

Debatten har aldrig tystnat. Men abortmotståndarna har inte varit mera högljudda i detta katolska land än vad de varit i Finland och Sverige. Abortlagen nummer 194 säger dock att läkare har rätt att vägra att utföra ingrepp som strider mot läkarens inre övertygelse eller samvete som paragrafen säger. Dessa kallas "obiettori di coscienza". En läkargrupp som växt och blivit allt fler under senare år.

Nyligen tvingades Roms sjukhus San Camillo utlysa två läkartjänster för gynekologer och barnmorskor som accepterar att utföra aborter. Detta för att garantera att kvinnor i Rom skall kunna fortsätta att få abort på detta stora sjukhus.

Katolska kyrkan har kritiserat det sätt som använts för att fylla kvoten. Prästen Carmine Arice med sjukvårdsansvar inom CEI, den italienska kyrkans högsta biskopsämbete, har protesterat offentligt. Han menar att man här kringgår en grundlagsreglerad rättighet. Även sjukvårdsministern Beatrice Lorenzin säger att hon har synpunkter på hur tjänsterna tillsatts.

Sanningen är att den italienska abortlagstiftningen håller på att urholkas. I Syditalien är det i dag normalt att nio av tio läkare vägrar utföra aborter. Michele Mariano, 65, är den ende gynekologen som utför aborter i hela regionen Molise med 310 000 invånare.

– Jag utför mellan 300 och 400 aborter om året. I princip kan jag inte ta semester. Det hela är lite konstigt om jag tänker på att jag valde det här yrket för att hjälpa och se till att barn kommer till världen, säger han i en intervju i italienska La Repubblica.

De katolska värderingarna dominerar i Italien på gott och ont. En läkare som utför aborter har svårt att göra karriär i Syditalien, bekräftar Michele Mariano. En viktig skillnad i dag är att antalet aborter som utförs på sjukhus har minskat radikalt. Ingen kvinna behöver i dag riskera en illegal och farlig abort. De så kallade dagen-efter-pillren finns även i Italien. De säljs receptfritt på apotek. Enda undantaget är om personen är minderårig. Då krävs ett läkarrecept.

Peter Loewe Journalist i Rom, Italien

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning