Är Matteo Salvini Italiens svar på Viktor Orbán?

"Strategin är långsiktig. Matteo Salvini är ett illustrativt exempel på hur en ny politiskt välskolad generation av europeiska populister framgångsrikt etablerar sig i våra politiska system med syftet att förändra Europa."

Den italienska inrikesministern Matteo Salvini har på kort tid etablerat sig som en av Europas mest lyskraftiga politiker. Vid ett möte i hans hemstad Milano lanserade han sig som en samlande kraft, k...