Isoleringen av Nyland kan spä på motsättningar med resten av landet – Vapaavuori: "Viktigt att undvika polarisering"

Är du nylänning eller hör du till gruppen "resten av landet"? Grupptillhörigheten kan stärkas i isoleringstider. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Ett socialt experiment växer fram inom landet, där vi nu hör till nylänningarna eller resten av Finland.

Efter att Nylands gränser stängdes under natten till lördagen har diskussionerna på sociala medier gått heta. Förutom en aldrig sinande mängd av så kallade memer , humoristiska och ofta sarkastiska fotokollage, finns det tecken på att finländarna börjat vända sig mot varandra.

På andra håll i landet har det riktats kritik mot att nylänningar besöker sina stugor, trots förbudet på fritidresor. Eftersom landets största flygplats ligger i Nyland, har det också pratats om återvändare som "smittbärare". Dessa har också förknippats med Nyland.

Journalisten Saska Saarikoski skriver i en kolumn i Helsingin Sanomat att Nylands isolering kan leda till en känsla av "vi och dem". Han jämför situationen med kända socialpsykologiska experiment. I Henri Tajfels och John Turners teori från 1970-talet favoriserar vi personer enligt vår egen grupptillhörighet. Saarikoski menar att vi nu fått en ny nyländsk identitet och en annan identitet för resten av landet.

På söndagen skriver Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) på Twitter att det inte bara är nylänningar som besöker sina sommarstugor och kommer hem från epidemiområden. Han uppmanar till förståelse och till att undvika onödig polarisering.

Isoleringen av Nyland började på lördagen och väntas fortgå i tre veckor. Nyland har den i särklass största andelen covid-19-smittade personer i landet.

Enligt Statistikcentralen bor det knappt 1,7 miljoner människor i Nyland. Hela Finland har en befolkning på 5,5 miljoner.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning