Ishallarna i Britas tar upp kampen mot fukten

Så här ska den nya ishallen i Britas se ut. Bild: Siren Arkkitehdit

Den före detta ishallen i Britas hade en speciell odör över sig då man steg in i hallen. En odör som vittnade om att vissa fukt- och mögelproblem var vardag. De nya ishallarna ska inte ha samma problem.

De två nya sammankopplade ishallarna i Britas i norra Helsingfors ska få en stomme av trä. De ska så långt det är möjligt smälta in i omgivningen. Britas idrottspark omges av Centralparken.Från staden...