Isbrytartvistens parter tar ställning till medlingsbud – eventuell strejk på spel

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Isbrytarnas arbetstvist är på agendan under torsdagen. Parterna har tid fram till 16:30 att godkänna eller förkasta riksförlikningsmannens medlingsbud.

Under onsdagen fortsatte medlingsförhandlingar i arbetstvisten mellan Finlands Skeppsbefälsförbund och Arctia/Rederierna i Finland under riksförlikningsman Minna Helles ledning. Tvisten gäller isbrytare och kombiisbrytare.

Helle gav ett medlingsbud på onsdagskvällen som parterna ska ställning till fram till 16:30 på torsdagen.

Finlands Skeppsbefälsförbund har varslat om en arbetsinställelse på isbrytare och kombiisbrytare med början den 7 mars kl. 14. Arbetstvisten handlar om anställningsvillkoren för däcksbefäl. I fall båda parterna godkänner Helles bud, inhiberas strejken.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning