IS-journalisten Timo Haapala svarar på Erkki Tuomiojas kritik: "Jag måste ha träffat hans ömma punkt"

Förra utrikesministern Erkki Tuomiojas fräna anklagelser mot Ilta-Sanomat blev inte obesvarade. Bild: Skärmavbild

Ilta-Sanomats politiska redaktör Timo Haapala förvånar sig över förra utrikesministern Erkki Tuomiojas (SDP) syn på yttrandefriheten. Tuomioja ifrågasätter Haapalas yrkesskicklighet och Ilta-Sanomats journalistik i ett fränt utbrott i HBL på onsdagen.

Erkki Tuomioja ondgör sig över Timo Haapalas artikel där denne med hjälp av ett hemligt dokument som läckt ut från riksdagens utrikesutskott visar att Tuomioja kritiserar Finlands deltagande i internationella militära manövrar trots att han själv som utrikesminister hade en central roll när Finlands linje i frågan utformades.

Tuomioja insinuerar att Haapala inte är en "riktig journalist", att han har dolda motiv, att han inte ifrågasätter dokumentets äkthet och läckans motiv.

– Tuomioja nöjer sig inte med att beskylla mig för politiska motiv, han dömer ut hela vår tidning. Men varje journalist skriver ju en artikel om den får tag på ett sådant dokument som jag fick. Han har inte heller kunnat peka på att någonting var fel i min artikel, säger Haapala.

– Jag ifrågasätter hans uppfattning om yttrandefriheten. Min artikel följde alla vedertagna journalistiska kriterier. Men jag måste ha träffat honom på en öm punkt.

Bakgrunden till ordduellen, som paradoxalt nog nu förs i HBL:s spalter, på grund av att Tuomioja kom med sina anklagelser i en kolumn på HBL:s debattsida, är följande:

Erkki Tuomioja anklagade i hårda ordalaga militärer och tjänstemän i ett tal vid Geopolitiska föreningen den 25 augusti för att "de dragit in Finland även i sådana manövrar vars främsta, om inte enda, avsikt är att visa militäralliansens muskler och skicka ett politiskt budskap till Ryssland."

Tuomioja lät förstå att militärer och tjänstemän oavsiktligt eller avsiktligt har handlat bakom politikernas rygg i frågan om Natos artikel fem om kollektivt försvar. Det vill säga att de gått emot Finlands officiella linje.

"Oavsiktligt hemlighållande av information och missledning av politiska beslutsfattare är oroväckande och oförlåtligt, avsiktligt hemlighållande är rentav brottsligt", sade Tuomioja då.

Haapala fick strax efter talet tag på ett dokument där försvarsminister Jussi Niinistö (Blå framtid) inför utrikespolitiska utskottet berättat att Finlands deltagande i militär krishantering, internationella övningar, i snabbinsatsstyrkorna och manövrar i anslutning till Natos artikel 5 behandlats i regeringens utrikespolitiska utskott, tillsammans med republikens president, den 12.12.2014. Ärendet föredrogs då av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Haapalas slutsats är att Tuomiojas tal råkar i en märklig dager i och med att han själv var med och bestämde om principerna för Finlands deltagande.

Tuomioja igen ansåg i HBL att regeringens riktlinjer 2014 innebar att Finland inte går med i övningar som har en "annorlunda avsikt", det vill säga är demonstrativa gentemot Ryssland.

– Jag har använt ordagranna citat och jag tar inte tillbaka en rad av vad jag har skrivit, försäkrar Haapala.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning