IS-enkät: Regeringsprogrammet delar folket i två läger

Enligt en enkät är finländarnas åsikter om regeringen starka och polariserade; Man är antingen för eller emot. Flera av de synligaste regeringsfrågorna får ett skeptiskt mottagande.

Statsminister Antti Rinnes (SDP) regeringsprogram delar folket i två lika stora läger, visar Ilta-Sanomats (IS) enkät.

Av de som svarat på enkäten har 43 procent förtroende för regeringsprogrammet medan 41 procent saknar förtroende. Den resterande 16 procenten har ingen åsikt.

Statsminister Antti Rinnes (SDP). Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Kring 65 procent av svaranden är helt eller delvis av den åsikten att regeringsprogrammet bygger på orealistiska ekonomiska förväntningar och att regeringen måste ta lån för att finansiera sina satsningar. Drygt 25 procent är av motsatt åsikt.

Knappt 5 procent är helt av den åsikten att Finlands ekonomi kommer att växa och sysselsättningen bli bättre. Inkluderar man dem som är delvis av samma åsikt ökar andelen till kring 35 procent. Kring 55 procent är av annan åsikt.

Nästan 70 procent av svaranden anser att inkomstskillnaderna bör jämnas ut och knappt 65 procent anser att regeringens plan att öka kostnaderna för att köra med bensin eller diesel är dålig.

Frågan om beskattningen av mat utifrån hur stora klimat- och miljöeffekter den har delar folket i två lika stora läger. Något flera är av den åsikten att det är en bra idé.

Enkäten genomfördes av Taloustutkimus och i den intervjuades över 1 200 personer. Felmarginalen är 2,5 procentenheter.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46