IS-återvändare vill till Europa – samtidigt avslutar Finland program för radikaliserade

Också till Finland väntas IS-återvändare. Exit-programmet för att motverka radikalisering har ändå lagts ned, och nu försöker Inrikesministeriet i samarbete med andra ministerier snabbt få till stånd en motsvarande verksamhet. Bild: TT-AP/Felipe Dana

Sedan årsskiftet har Finland inte längre något exit-program mot radikalisering, då det nationella projektet Radinet har lagts ned i brist på finansiering. Vid Inrikesministeriet sliter man sig nu i håret för att snabbt få till stånd en ersättande verksamhet.

I de europeiska länderna grubblar man på hur man ska göra med dem som åkt till IS-kontrollerade områden, och nu vill hem då organisationen förlorar sitt område. Bland dem finns troligen också finlända...